top of page
עומר קרו_edited.jpg

שאלון התאמה פיננסי

אנא הקדישו רגע כדי לענות על השאלון. התשובות שלכם יעזרו לנו ליצור תוכנית השקעה מותאמת אישית. המידע ישמש אך ורק לצורך סיוע בהשגת המטרות הפיננסיות שלכם.

לאחר קבלת הפרטים נתאם שיחה ראשונית, בשיחה נשוחח על אפשרויות ההשקעה ועל תיק ההשקעות.

אם לא ציינתי את זה קודם, השירות ללא עלות.

bottom of page