top of page

2023 - השקעות בשוק ההון. זירה גלובלית ומקומית

הצטרפו אלינו לוובינר בנושא

לאן פנינו בתקופה סוערת זאת?

305e0bc9-7ce1-4fbb-b5f5-e7a41ed902cd.jpg
2.1.jpg
WhatsApp Image 2022-08-24 at 4.13.29 PM.jpeg

האם זאת תקופה שמביאה עימה לא מעט הזדמנויות אחרונות בהחלט לניצול

אני רוצה להזמין אותך לסמינר שאלות ותשובות מרכזיות בו נציג מספר נושאים:

03

מלחמת רוסיה אוקראינה והחורף החם שהציל את אירופה

02

משבר חוקתי

01

קריסת הבנקים בארה״ב

06

תנועות הון החוצה מישראל וחשיפה למט״ח וחו״ל

05

צינון או ליבוי האינפלציה

04

האטה בכלכלה עקב העלאות ריבית

 - עומר קרונזון - 
סוכן פנסיוני, מתכנן פיננסי ומתכנן פרישה נטו תכנון פיננסי

5M0A3072.jpg

עומר קרונזון

סוכן פנסיוני,
מתכנן פיננסי ומתכנן פרישה

הצטרפו לוובינר בנושא השקעות אלטרנטיביות
  יום רביעי |  22.3.2023  |  בשעה 18:00  

צור קר
הרשמה
bottom of page